DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

 

Letokruhy Josefova 2014 – informace pro řezbáře

 

 

Občanském sdružení Společnost Retranchement No. XVIII spolu s městem Jaroměř pořádají ve dnech 21. – 25. května 2014 řezbářské sympózium „LETOKRUHY JOSEFOVA 2014“. Jako zástupci pořádajících organizací Vám nabízíme možnost zúčastnit se tohoto výtvarného setkání.
Cílem sympozia je kromě odborné disputace účastníků také představení řezbářského řemesla široké veřejnosti a zhotovení autorského
   díla jednotlivých účastníků. Vytvořené sochy budou umístěny na veřejně přístupných místech města Jaroměře či Josefova dle            rozhodnutí organizátorů akce. K účastníkům akce a k jejich dílům bude přistupováno rovnocenně, soutěžení není myšlenkou akce.

Platná přihláška musí obsahovat tyto informace:

  • jméno a příjmení,
  • místo trvalého bydliště
  • telefonní spojení,
  • e-mail
  • internetové stránky, pokud provozujete vlastní
  • Máte-li k dispozici obrazovou dokumentaci z Vaší dosavadní tvorby foto či webové stránky, prosím, přiložte patřičný odkaz případně fotografie.
  • Přiložte také seznam motorového nářadí, abychom mohli připravit dostatečný přívod el. energie, případně paliva (benzín, olej apod.).
  • Uveďte předpokládaný příjezd. Doporučujeme příjezd v úterý v odpoledních hodinách, kvůli bezproblémovému ubytování a zahájení, v úterý večer proběhne krátký brífink pro upřesnění průběhu prací. V případě, že by jste plánovali svůj příjezd až ve  středu, bude akceptován příjezd nejpozději v 8:00.

Konečný termín pro podání kompletní přihlášky je 30. duben 2014. Předpokládáme, že k aktivní účasti bude vybráno maximálně 10 tvůrců. Písemné vyrozumění obdržíte nejpozději do 5. května 2014.

Organizátor akce se zavazuje, že bude nakládat s osobními údaji účastníku v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Přihlášku včetně příloh doručte na e-mailovou adresu
letokruhy.josefova@bastion4.cz


 

Stanovy řezbářského sympózia „LETOKRUHY JOSEFOVA  2014“

1. Místo a termín konání

Bastion IV, Jaroměř-Josefov, Okružní 242
termín konání 21.-25.5. 2014
Předpokládaný příjezd účastníků je v úterý 20.5. v odpoledních hodinách. Zahájení práce na řezbách ve středu v 9:00. Ukončení akce v neděli 25.5. ve 14:00.
Místo konání na mapy.cz

2. Podmínky pobytu

a)      Organizátoři sympózia vyberou účastníky setkání na základě přihlášky a jejich příloh.
b)      Organizátoři vyplatí účastníkům v závěru sympozia částku ve výši 4 000,- Kč jako pracovní stipendium. Organizátoři si vymiňují nevyplatit stipendium nebo jeho část v případě zjevného nedokončení díla.
c)      Dále poskytnou bezplatně ubytování a stravování a proplatí náklady s pojené s dopravou. Ubytování je zajištěno buď na         Bastionu IV (společná ubikace, WC, sprcha, vojenské postele, vlastní lůžkoviny nebo spacák) nebo v ubytovacím zařízení v Josefově  nebo v Jaroměři v cenové relaci do 200Kč/noc. Stravování je zajištěno od úterní večeře do nedělního oběda. Náklady spojené s      dopravou budou hrazeny z místa trvalého pobytu na místo symposia ve výši 3Kč/km (dojezdová vzdálenost x 2 x 3Kč).
d)      Každý z účastníků bude používat vlastní nářadí a nástroje.
e)      Každý z účastníků smí mít jednoho pomocníka, k tomuto však organizátoři nemají žádny smluvní vztah. Pomocník je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce.
f)       Účastník smí (je žádoucí) vystavovat svá díla v průběhu celé akce, při sobotním trhu bude účastníkovi přednostně poskytnut    prostor pro jeho stánek.
g)      Parkování vozidel účastníků sympozia je zajištěno v areálu Bastionu IV.

3. Bezpečnost práce

Účastník sympózia bude dbát o vlastní bezpečnost ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a bude používat osobní ochranné prostředky. Bude dbát na bezpečnost svoji i ostatních účastníků. Organizátoři se zavazují v zájmu bezpečnosti práce ohraničit pracoviště účastníka sympózia. Každý účastník bude poučen o bezpečnosti práce z hlediska specifických podmínek jeho pracoviště.

4. Vlastnická práva k vytvořeným plastikám

Každý z účastníků  po ukončení sympózia zanechá svou plastiku na místě konání sympózia. Prostřednictvím darovací listiny budou převedena vlastnická práva na Město Jaroměř .  Součástí listiny bude  souhlas k presentaci  jejich díla v tisku a k propagaci ve    sdělovacích prostředcích.

5. Vytvořená díla – jejich umístění a péče o ně

Téma sympozia je Volné. Minimální délka či výška díla 120cm .Účastník sympozia se podpisem přihlášky zavazuje zhotovit autorské   dílo dle vlastního návrhu v datu 21. do 25. května včetně . Organizátoři se zavazují, že získaná díla se stanou neprodejnou součástí  majetku města Jaroměř a budou o ně řádně pečovat.